Dagligdagen på Skovgården

Vi har forskellige aktiviteter

Du har mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. Aktivitetspersonalet kommer en gang om ugen.  

Formålet med deltagelse i aktivitet kan være alt fra træning og vedligeholdelse af færdigheder til socialt samvær. Aktiviteterne planlægges med udgangspunkt i jeres interesser. På opslagstavle ved indgangspartiet kan man se en liste over vores aktiviteter. 

Hjælp til indkøb

Du skal selv sørge for indkøb eller eventuelt i samarbejde med dine pårørende. Vi vil også gerne hjælpe dig igennem vores indkøbsordning, hvis det er nødvendigt. Du skal visiteres til ordningen. 

Kan du få hjælp til din økonomi?

Som udgangspunkt hjælper vi ikke med din økonomi. Vi anbefaler, at du benytter betalingsservice til betaling af dine regninger. Vi anbefaler også, at du ikke har mange kontanter liggende i din lejlighed, og at du låser penge, smykker og lignende inde. Du skal selv have en indboforsikring.

Læge og tandlæge

Du fortsætter med at have din egen læge. Hvis du ikke vil alene af sted til lægen, har dine pårørende måske mulighed for at følge dig. Har du ikke mulighed for – eventuelt sammen med dine pårørende – at komme til din tandlæge, kan der evt. visiteres til kommunens omsorgstandpleje. Din kontaktperson kan være behjælpelig med tidsbestilling.

Hjælp til medicin

Personalet bestiller den daglige medicin. I særlige akutte tilfælde kan det være nødvendigt, at dine pårørende henter din medicin på apoteket.

Hjælp til tøjvask

Der er vaskemaskine og tørretumbler på hver etage. Vi tager ikke ansvar for tøj, der ikke kan maskinvaskes.

Må du ryge?

Pleje- og Omsorgscenter Skovgården er røgfrit.
Du må ryge i din egen bolig, men af hensyn til brandfare, bedes du ikke ryge, hvis du er sengeliggende, medmindre der er andre tilstede i boligen.
Af hensyn til arbejdsmiljøet på centret bedes du ikke ryge, når personalet skal hjælpe dig i boligen. Vi beder dig lufte grundigt ud inden personalet skal komme.

Vi tager billeder

Vi tager ofte billeder af begivenheder med beboere og personale for at hænge dem op i fællesrummene. Hvis ikke du ønsker det, bedes du give personalet besked.

Sidst opdateret: 28.06.2017