Det kan du få hjælp til

I forbindelse med indflytning, vil der blive lavet en vurdering af dine behov, for at finde ud af hvilken hjælp du skal have tildelt. Hjælpen tildeles med afsæt i Viborg Kommunes kvalitetsstandard og dine individuelle behov. Du kan få hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, rengøring, sygepleje og træning. Hjælpen revurderes løbende. Ud fra denne vurdering har kontaktpersonen sammen med dig og dine pårørende mulighed for, at lave en god døgnrytmeplan og sætte realistiske mål for din pleje.

Du er tæt på personalet – og de på dig

Der er personale på Skovgården døgnet rundt, så det er let at komme i kontakt med os. Vi har mulighed for at være hurtigt til stede, når der er behov for dette.

Rengøring

Som udgangspunkt ydes der rengøring hver 14. dag. I det omfang du er i stand til det, vil vi gerne udføre rengøringen sammen med dig. Pårørende er altid meget velkomne til at give en hånd  med.

Rengøringsmidler skal være miljømærkede – f.eks. Svanemærket. Vi har en aftale med et firma som kan pudse dine vinduer for egen regning.

Du har mulighed for træning

Du kan få træning i en afgrænset periode, f.eks. for at bevare eller forbedre dine færdigheder eller for at genoptræne efter indlæggelse på hospital. Kommunens ergoterapeuter og fysioterapeuter tilrettelæggelse træningens ud fra dine behov. Træningen kan foregå på et af kommunens træningscentre eller i din bolig. Kommunen kan også tilbyde vederlagsfri fysioterapi, hvis du har en henvisning fra din egen læge.

Vi har kaldesystem

Det vil være muligt at få udleveret en mobil knap, som du kan aktivere, når du har behov for hjælp. Vi vil sammen med dig vurdere om du har behov for dette.

Sidst opdateret: 16.08.2017