Sådan samarbejder vi

Samarbejde med pårørende

Pårørende er altid velkomne og kan komme og gå som de vil. Vi prioriterer et godt samarbejde med pårørende. 
Vi anbefaler at de pårørende der kommer mest, selv har en nøgle, da dørene er låst aften og nat.

Du får kontaktpersoner

Du vil få tilknyttet to faste kontaktpersoner, som er dem der i det daglige varetager hjælpen hos dig. Efter indflytning afholdes der indflytningssamtale, hvor vi sammen med dig og dine pårørende vil drøfte forventninger og praktiske ting og gøremål.

Vi har et Bruger- og pårørenderåd

Vores bruger- og pårørenderåd har til opgave at repræsentere brugernes og lejernes interesser. Det sker bl.a. ved, at rådet er i dialog med ledelsen ved fastlæggelse af retningslinjer for den daglige pleje og omsorgsindsats. Rådet medvirker også ved tilrettelæggelsen af aktiviteter og samvær og til at styrke samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere.

Hvis du ikke er tilfreds, har du mulig hed for at klage

Plejehjemslederen er altid villig til en dialog med både dig som beboer samt dine pårørende. Er du ikke tilfreds med den tildelte hjælp, har du mulighed for at klage. Du kan henvende dig til plejehjemslederen, eller sende din klage til Viborg Kommune, Visitation, Sundhed og Omsorg, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. I visitationen kan klagen også modtages mundtlig.

Din klage vil blive behandlet ved en revisitation af din hjælp. Du kan få medhold i din klage og din hjælp vil blive ændret eller kommunen kan fastholde sin afgørelse, og din klage vil blive sendt videre til Det Sociale Nævn, som er en uvildig myndighed, som vil behandle sagen.

 

Sidst opdateret: 20.10.2016